BUSINESS

Find what you love, passion and make it a living !

​Strategic business development with expertise in mental coaching, personality screening,

sales & communication

 

Workflow definition

Bij workflow definition wordt uw bedrijfswerking in stappen onderverdeeld. Die worden getoetst aan uw strategie en het niveau van de gedachtengang aan de basis van uw strategie, wordt in detail geanalyseerd.

In een volgende fase wordt elke stap afzonderlijk gescreend op juridisch vlak, HR-regelgeving, op risico’s (verzekeringen), commercieel vlak, op communicatief vlak, op rendement per actie en alles wordt schematisch meetbaar voorgesteld.
Tegelijkertijd blijven we de boekhoudkundige doelstellingen en behoeftes van uw bedrijf indachtig.

Dan wordt de persoonlijkheid van alle betrokkenen per stap onderzocht en gedefinieerd : medewerkers, klanten & partners.

Uw bedrijf wordt gescreend op het niveau van het onderbewustzijn van alle betrokkenen. Ontdek deze onzichtbare dimensie en z’n invloed op alles wat u reeds wist over uw bedrijf. Mag ik even meegeven dat de onderbewuste gedachtengang al de rest stuurt?
 

Rekrutering

De meeste bedrijven (laten) rekruteren op basis van de competenties beschreven in de CV, ervaring, referenties, misschien een aantal geschreven testen en het goed gevoel of de goede indruk die de sollicitant nalaat tijdens een drietal gesprekken.

Rekruteren is meer dan dat !
Ontdek een onzichtbare, onbewuste, intermenselijke dimensie die al de klassieke zichtbare items stuurt én die zelfs grote invloed heeft, net op geschreven testen.

 

Management coaching

“Gedachtengang-analyse & Feedback”

One-on-one gesprekken met personal coach over de werking in uw bedrijf, uw volgende stappen, uw strategie, uw persoonlijkheid, uw emotie, uw thuissituatie, uw relatie, uw kinderen, sport, voeding, ..
Maar vooral uw motivatie. Waarom kiest u dit? Waarom wilt u dat? Waarom stelt u dit uit? Waarom heeft u dit geweigerd?
En zelfs dieper : Waarom gebruikt u dit woord in die boodschap? Wat schuilt daarachter?

Ik ontleed uw persoonlijkheid van opvoeding tot nu. Welke info verschuilt zich achter uw gedrag, woordkeuze en uw emotie?
Gun uzelf een vlijmscherpe spiegel om de kwaliteit van uw gedachtengang te analyseren.
Een spiegel met kennis van de werking van de geest, emotie, onderbewustzijn én met ervaring in het bedrijfsleven.

Herpositionering

Bij herpositionering onderzoeken we de persoonlijkheid en het niveau van zelfbewustzijn van uw medewerkers en al de betrokkenen waarmee zij in contact komen. De conclusies worden gelinkt aan de preferenties van eenieder.

Zit iedereen wel op z’n plaats, in uw organisatie? Wie heeft welke invloed op wie en op wat?

Zelfrespect op het werk

Maar liefst 80% van de problemen in een organisatie begint hiermee : het niveau van zelfrespect van de medewerkers.
Ontdek de interactie van persoonlijkheden intern, met klanten en met partners.
Ik toon u heel eenvoudig maar in detail de mogelijke positieve en negatieve gevolgen.

 

Spanning of pestgedrag op het werk

Onmiddellijk ageren, de precieze oorzaak vinden en de leiding onder de loep nemen.

 

Customer friendliness

Klantvriendelijkheid gaat veel verder dan een glimlach. Klantvriendelijkheid is het sturen van de klants gemoed in de richting die jij wilt; werken met indrukken; verwachtingen beheersen; details.

 

Team building

Welke zijn de onzichtbare, onbewuste spelers in de menselijke interactie van een team?
Hoe ziet een persoonlijkheidsstructuur & de fundamenten van een goed team eruit en waarom?
Waarom rendeert dat meer en hoe krijg je dit voor elkaar?

 

Leading skills

Wat is een echte leider? En wat hindert mensen leiders te worden of te zijn? Wat zijn de moeilijkheden in die rol?
Vanwaar komen die moeilijkheden? Hoe los je ze -blijvend- op? En waarom op die manier?
Wat is gezond leidersschap precies? Wat zijn de ingrediënten en waarom?

 

Interim management

Project | Crisis | Credit | Change | General Management

+32 485 566 102 - info@damc.be

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon