david avonture

mental coaching & consultancy

personal & business development

high level sports

Beeld u eens een team in,

ieder expert in zijn vakgebied,

jong en ervaren, 

recht voor de raap, 

constant aan uw zijde.

Geleid door een mental & business coach, wakend over de kwaliteit van ieders gedachtegang. 

    Business EQ

Experts Team Consulting

Strategy

Management

Finance

Accountancy

Legal

Mental Awareness

Sales 

HR
Digital Strategy

Marketing

Software

"Bij een nieuwe sales strategie,  bekijk je welke digitale strategie je zult volgen,  verzeker je de financiering met advies van finance, formuleer je de juiste woordkeuze van het verkoopsgesprek met de sales coach, voor de nieuwe sales profielen die je zoekt ism HR, ondersteund door digital employer branding, rekening houdend met het zelfbewustzijnsniveau van je doelgroep volgens de mental coach."

| waargebeurd tijdens Covid19 in 2020 |

"Bij het veranderen van je strategie door diversifiëren van je doelpubliek onderzoek je managementgewijs hoe je die operationeel zult bedienen, wijzig je algemene voorwaarden met advies van legal, om geen risico's te lopen en cashflowmatig |finance| comfortabeler te werken, onderzoek je als iedereen bij die nieuwe activiteit volgens hun arbeidscontract |HR| correct verzekerd zijn, check je wie van het management precies welke richtlijnen geeft aan wie, en optimaliseer je de software om beter op te volgen en meer tijd te winnen."

| waargebeurd tijdens Covid19 in 2020 |

Outsourcing

Project Management


We zijn actief in diverse, professionele sectoren en dankzij de lange termijn relaties met onze klanten & partners, worden wij steeds meer betrokken in hun dagelijkse werking. Sommigen vertrouwen ons de ontwikkeling of de wijziging van een afdeling toe. Anderen een deel van hun bedrijfsproces wanneer dat communicatief meer uitdagende taken zijn.