david avonture

mental coaching & consultancy

personal & business development

high level sports

Business Coaching

& Incompany Training

Mentale Coaching en zelfbewustzijn implementeren in elke fase van uw business. 

Business Coaching begint met inzicht in het denken, energie & emotie. Daarna bekijken we elk onderdeel van uw Business proces. 

"Het heeft geen zin meteen uw business te bekijken, als uw energie en uw emotie het niet toelaten. U bent niet plots minder capabel, maar u gebruikt uw geest even niet meer juist. We zetten dat eerst recht en op hetzelfde elan bekijken we uw business." 

"Wij waren vroeger jagers ! Voel de vibe van juist denken en mix het met business ervaring, ambitie & mentale helderheid. Benieuwd waar we uitkomen ?"

"U zou versteld staan wat het niveau van eigenwaarde doet met uw communicatie, uw sales capaciteiten, uw perceptie en zelfs uw prijsbepaling."

Find what you love, passion and make it a living !

​Strategic business development with expertise in mental coaching,

personality screening, sales & communication

 
Workflow analyse

Bij workflow analyse starten we met het gedetailleerd analyseren van de gedachtegang aan de basis van uw strategie. Uw bedrijfsproces wordt in stappen onderverdeeld. In een volgende fase wordt elke stap afzonderlijk gescreend op juridisch vlak, HR-regelgeving, op risico’s (verzekeringen), commercieel vlak, op communicatief vlak,

op rendement per actie en alles wordt schematisch meetbaar voorgesteld. Tegelijkertijd blijven we de boekhoudkundige doelstellingen en behoeftes van uw bedrijf indachtig. 

De persoonlijkheid van alle betrokkenen wordt geanalyseerd. 

Ontdek deze onzichtbare dimensie en z’n invloed op alles wat u reeds wist over uw bedrijf. De onderbewuste gedachtegang stuurt al de rest. 
 

 
Rekrutering

De meeste bedrijven (laten) rekruteren op basis van de competenties beschreven in de CV, ervaring, referenties, misschien een aantal geschreven testen en het goed gevoel of de goede indruk die de sollicitant nalaat tijdens een drietal gesprekken. Rekruteren is meer dan dat !
Ontdek een onzichtbare, onbewuste, intermenselijke dimensie die al de klassieke zichtbare items stuurt én die zelfs grote invloed heeft, net op geschreven testen.

Management coaching

“Gedachtengang-analyse & Feedback”
 

One-on-one gesprekken met personal coach over de werking in uw bedrijf, uw volgende stappen, uw strategie, uw persoonlijkheid, uw emotie, uw thuissituatie, uw relatie, uw kinderen, sport, voeding, .. 
Ik ontleed uw persoonlijkheid van opvoeding tot nu. Welke info verschuilt zich achter uw gedrag, woordkeuze en uw emotie? 
Gun uzelf een vlijmscherpe spiegel om de kwaliteit van uw gedachtegang te analyseren. En te sparren met iemand met kennis van de werking van de geest, emotie, onderbewustzijn én met ervaring in het bedrijfsleven.

Herpositionering

Bij herpositionering onderzoeken we de persoonlijkheid en het niveau van zelfbewustzijn van uw medewerkers en al de betrokkenen waarmee zij in contact komen. De conclusies worden gelinkt aan de preferenties van eenieder. Zit iedereen wel op z’n plaats, in uw organisatie? Wie heeft welke invloed op wie en op wat?

Zelfrespect op het werk

Maar liefst 80% van de problemen in een organisatie begint hiermee : het niveau van zelfrespect van de medewerkers. Ontdek de interactie van persoonlijkheden intern, met klanten en met partners. Ik toon u heel eenvoudig maar in detail de mogelijke positieve en negatieve gevolgen.

Spanning of pestgedrag op het werk

Onmiddellijk ageren, de precieze oorzaak vinden en de leiding onder de loep nemen.

Klantvriendelijkheid

Klantvriendelijkheid gaat veel verder dan een glimlach. Klantvriendelijkheid is het sturen van de klants gemoed in de richting die jij wilt; werken met indrukken; verwachtingen beheersen; details.

Team building

Welke zijn de onzichtbare, onbewuste spelers in de menselijke interactie van een team?
Hoe ziet een persoonlijkheidsstructuur & de fundamenten van een goed team eruit en waarom?
Waarom rendeert dat meer en hoe krijg je dit voor elkaar?

Leiderschap

Wat is een echte leider? En wat hindert mensen leiders te worden of te zijn? Wat zijn de moeilijkheden in die rol? Vanwaar komen die moeilijkheden? Hoe los je ze -blijvend- op? En waarom op die manier? Wat is gezond leidersschap precies? Wat zijn de ingrediënten en waarom?

 
Interim management

 

Project | Crisis | Credit | Change | General Management