KMO-Portefeuille

Erkend Dienstverlener

Logo kmo-portefeuille

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest voor Advies & Opleiding

Registratienummers DV.A242941 & DV.O242940
Meer info: www.kmo-portefeuille.be

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten. Om van deze subsidies te genieten, moet j een beroep doen op een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener. Avonture D. Management BV werd door de Vlaamse Overheid gecertificeerd als erkende dienstverlener voor de pijlers 'Advies' & 'Opleiding‘.

Hoeveel steun ontvang je?

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar. Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de KMO-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7.500 per jaar.

Heb je nog vragen?

neem contact op

FAq

Veelgestelde vragen

Wie kan gebruik maken van de subsidiemaatregel?

• Jouw onderneming is een KMO (volgens de Europese KMO-definitie) of je beoefent een vrij beroep.
• Jouw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm (geen VZW).
• Jouw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de ‘werkenden in jouw bedrijf’ aan de slag.
• Je bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25%.
• Jouw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Heb ik een kleine of een middelgrote onderneming?

Weet je niet 100 procent zeker of je een kleine of een middelgrote onderneming hebt? Dan heldert dit schema dat op.
Een KMO is een kleine of middelgrote onderneming. Een grote onderneming is een onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is.

De indeling gebeurt volgens de Europese kmo-definitie en is afhankelijk van drie elementen
• het aantal werknemers
• het omzetcijfer of het balanstotaal
• de zelfstandigheid: niet meer dan 25% van jouw onderneming mag in handen zijn van een onderneming die niet aan de KMO-definitie voldoet.

Een KO heeft minder dan 50 werknemers*, jaaromzet tot 10 miljoen of jaarlijks balanstotaal tot 10 miljoen (in euro).

Een MO heeft minder dan 250 werknemers*, jaaromzet tot 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal tot 43 miljoen (in euro).

Een GO heeft vanaf 250 werknemers*, jaaromzet van meer dan 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen (in euro).

* Aantal werknemers bij de RSZ-ingeschreven als VTE (voltijds equivalent). Deeltijdse werknemers of mensen die geen volledig jaar voor de onderneming hebben gewerkt, worden proportioneel in ‘voltijdse werknemers’ omgezet (bv. twee halftijdse werknemers gelden als één voltijdse). Uitzendkrachten worden niet meegeteld.

Als een zich aanmeldt bij de KMO-portefeuille, wordt op basis van deze criteria een ondernemingsgrootte voorgesteld. De KMO-portefeuille haalt die gegevens op bij de Nationale Bank van België. De ondernemingsgrootte wordt vastgeklikt bij de eerste succesvolle steunaanvraag in een kalenderjaar en geldt voor de rest van dat kalenderjaar.

Maak je onderneming deel uit van een groep? Hou hier rekening mee wanneer je een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van jouw onderneming. De KMO-portefeuille bekijkt alleen de gegevens die gekoppeld zijn aan het ondernemingsnummer van de steunvragende onderneming. Als die onderneming tot een groep van ondernemingen behoort, moeten ook de criteria van de overige ondernemingen (deelnemende en/of participerende ondernemingen) meegeteld worden volgens de Europese KMO-definitie.

Is operationele dienstverlening ook subsidieerbaar?

Operationele dienstverlening is NIET subsidieerbaar. Enkel de intellectuele vormen van dienstverlening zijn subsidieerbaar, dit geldt voor zowel het advies als voor de implementatiebegeleiding.
Een (eventuele) operationele dienstverlening is niet subsidieerbaar. Maw kunt je voor de loutere uitvoering geen steun krijgen via de KMO-portefeuille.

Heb je nog vragen?

Als je geen antwoord op jouw vragen vindt in onze FAQ, kan je altijd contact met ons opnemen.

Man on the phone looking at computer
Arrow